Välkomna till seminariet "Lära Nu: Om språk- och kunskapsutveckling"

Program

14.30-14.40

BEATA KULL

Beata Kull är grundare och VD för Stiftelsen Beata. Hon kommer att tala om att ”vi blir som vi fokuserar”. 

14.45-15.00

Tiia Ojala

Vad utmärker språk- och kunskapsutvecklande undervisning? Det kommer Tiia Ojala svara på under sin föreläsning.

Tiia Ojala är SVA-lärare, föreläsare och prisad läromedelsförfattare.

15.05-15.20

Berit Nordström

Berit Nordströms föreläsning kommer att beröra centrala delar i den tidiga språkutvecklingen och vad som främjar den. Detta kopplas till aktuell hjärnforskning och utvecklingspsykologi.

Hon kommer att visa på kopplingen mellan språk, fokus, uthållighet, kognition, läsning, psykisk hälsa och framtida livsmöjligheter. 

Berit Nordström är psykolog med många års erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården och har forskat om barns utveckling.

15.20-15.35

Caroline Liberg

Under Caroline Libergs föreläsning kommer hon att ge en kortfattad översikt över vad forskningen säger om hur undervisning ser ut som gynnar elevers utveckling av läsande, skrivande, språkande och kunskaper inom olika ämnesområden.

Caroline Liberg är professor em. i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år forskat om barns och ungas språkutveckling i tal och skrift samt arbetat inom lärarutbildning och lärarfortbildning och skrivit läromedel för lärarutbildningar och för det tidiga läs- och skrivlärandet.

15.35-16.05

PAUS

16.10-16.25

AnnE-Marie Körling

Anne-Marie Körling är flerfaldigt prisad grundskollärare och författare. Hon kommer att fokusera på läsande och framförallt pojkars läsande. Under sin föreläsning vill hon utmana oss att vidga vårt perspektiv för att se något annat än det vi brukar se.

16.25-16.40

Josefine Kärf Starnberg

Josefine Kärf Starnberg är förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Grillska gymnasiet i Uppsala.

16.40-16.55

Anne Reath Warren

Under Anne Reath Warrens föreläsning kommer hon att belysa vikten av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för språk och kunskapsutveckling bland nyanlända och flerspråkiga elever, med samarbete och samsyn i fokus.

Anne Reath Warren är lektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet och nyanländas lärande vid Uppsala universitet.

16.55-17.00

AVTACK Åsa af Geijerstam, prodekan Uppsala universitet

17.00-17.30

Eftermingel