Välkomna till seminariet "Lära Nu: Bedömning och undervisningsanpassning"

Program

14.15-14.25

BEATA KULL

Beata Kull är grundare och VD för Stiftelsen Beata. Hon kommer att tala om att ”vi blir som vi fokuserar”. 

14.30-14.45

Pernilla Lundgren

Vad menas egentligen med den formativa bedömningens andra ben? Det levandegör Pernilla Lundgren i sin föreläsning ”Formativ bedömning – det andra benet”.

Pernilla Lundgren är utbildningskonsult och författare med fokus på bedömning, betyg och läroplaner. Hon har bland annat gjort webbutbildningar, föreläst, ansvarat för allmänna råd om betyg under sin tid på Skolverket och haft uppdrag för Betygsutredningen.

14.45-15.00

Helena Sjunnesson

I Helena Sjunnesson föreläsningen belyses olika bedömningspraktiker som förekommer inom ramen för klassrumsbedömning och hur dessa kan bli ett redskap för elevens fortsatta lärande och utveckling. Ett särskilt fokus läggs på bedömning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

Helena Sjunnesson är doktorand i specialpedagogik.

15.05-15.20

Katarina Sperling

Under Katarina Sperlings föreläsning ger hon en introduktion till forskning kring AI i en klassrumskontext och diskuterar vikten av lärares AI litteracitet.

Katarina Sperling är doktorand vid Linköpings universitet och vill i sin forskning förstå vad som händer när AI-baserade utbildningsteknologier introduceras i klassrummet och undersöker hur grundskollärares undervisningspraktiker påverkas och (om)formas.

15.20-15.50

PAUS

15.50-16.05

Fredrik Zimmerman

Jag kan lära mig! Genom att stödja elever att resonera mer produktivt kring studier så ges rätt förutsättningar att uppleva att lära sig. Fredrik Zimmerman kommer under sin föreläsning ge exempel på hur lärare arbetat för att få elever (främst pojkar men även flickor) att verkligen uppleva att de kan lära sig och därmed sluta med de självsaboterande strategier som eleven har utvecklat, att undvika uppgifter på grund av att eleven tror sig vara en person som inte kan lära sig.

Fredrik Zimmerman är fil. dr. i barn och ungdomsvetenskap och har under flera år forskat om frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan.

16.10-16.25

Patrik Vesterlund

Under Patrik Vesterlunds föreläsningen delar han med sig av några reflektioner från en pågående lärarkarriär, med fokus på hur lärarens klassrumsundervisning kan ge resultat för den enskilda eleven.

Patrik Vesterlund utsågs till Årets lärare under Lärargalan 2022.

16.25-16.40

Helen Winzell

Oavsett vad man vill att eleverna ska utveckla, behöver man utgå från en punkt där eleverna befinner sig. I Helen Winzells föreläsning ”Att leda eleverna härifrån och dit. Var börjar man?” kommer konsten att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov vara i fokus och vi får exempel på hur man i dialogiska arbetssätt kan få en förståelse av elevers behov.

Helen Winzell är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet med inriktning mot svenskämnets didaktik. 

16.40-16.45

AVTACK ULLA KERREN, Linköpings universitet

16.45-17.15

Eftermingel